WYNIKI KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO „MISTRZ ORTOGRAFII” KLAS III

 Dnia 12 maja 2021r. odbył się w naszej szkole Konkurs Ortograficzny „Mistrz ortografii” klas III. Wzięło w nim udział 12 uczniów, po troje z każdej klasy.

Cele konkursu:

  • podniesienie poziomu kompetencji ortograficznych
  • wyrabianie nawyku stosowania reguł ortograficznych
  • motywowanie uczniów do doskonalenia własnych umiejętności w zakresie ortografii i osiągania sukcesów od najmłodszych lat
  • oswajanie dzieci z samodzielnym radzeniem sobie w sytuacjach trudnych ( konkurs, test, sprawdzian)
  • wyłonienie Mistrza Ortografii klas III

Wyniki konkursu:

I miejsce, „Mistrz Ortografii” klas III – Aniela Zielińska- kl. III b

II miejsce – Zofia Zakrzewska - kl. III d

III miejsce – Alicja Lewandowska - kl. III c

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Organizatorzy : Anna Barbarska Iwona Chodakowska

Wojewódzki Konkurs z Języka Polskiego – etap szkolny

     13 listopada 2018 roku odbył się szkolny etap Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego dla szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego. Przystąpiło do niego czternaście uczennic z klas 6, 7 i 8.

     Konkurs miał na celu rozwijanie zainteresowań językiem polskim jako składnikiem dziedzictwa kulturowego, rozbudzanie ciekawości poznawczej, pasji czytelniczych i twórczego myślenia uczniów, a także promowanie osiągnięć uczniów i  ich nauczycieli.

     Uczennice biorące udział w konkursie musiały wykazać się wiadomościami i umiejętnościami obejmującymi wymagania z „Podstawy programowej kształcenia ogólnego” w części dotyczącej edukacji polonistycznej z I etapu edukacyjnego oraz w części dotyczącej przedmiotu język polski w klasach 4-8 z II etapu edukacyjnego.

     Po dziewięćdziesięciominutowych zmaganiach nad rozwiązywaniem zadań testowych i pisaniem wypracowania komisja konkursowa wyłoniła trzy zwyciężczynie. Są to:

Zofia Kwietko-Bębnowska z klasy 6 c i Madeleine Rommedahl z klasy 8 e

zdobyły ex aequo I miejsce,

Alicja Zażdżyk z klasy 7 b uzyskała II miejsce.

Serdecznie gratulujemy laureatkom.

„Pejzaże literatury” i „Mikołajkowy MISZ - MASZ”

Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny dla Klas Ósmych Szkoły Podstawowej

oraz Klas Trzecich Gimnazjum „Pejzaże literatury”

i

Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny dla Klas Piątych Szkoły Podstawowej

„Mikołajkowy MISZ - MASZ” 

     10 stycznia 2019 roku w naszej szkole odbył się Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny dla uczniów klas ósmych Szkoły Podstawowej oraz klas trzecich Gimnazjum „Pejzaże literatury”.

     Wzięło w nim udział dziewięć uczennic z klas 7 i 8.  Wszystkie uczestniczki wykazały się szeroką wiedzą z języka polskiego, zarówno z literatury jak i z gramatyki i ortografii.

     Zwyciężyła Alicja Zażdżyk z klasy 7 b, zdobywając tytuł laureatki, a Julia Konkol z klasy 8 e otrzymała wyróżnienie.

     10 stycznia 2019 roku również odbył się Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny dla uczniów klas piątych Szkoły Podstawowej „Mikołajkowy Misz-Masz”.

     Uczestniczyło w nim sześcioro uczniów, którzy zmagali się z trudnymi pytaniami ze znajomości lektur szkolnych oraz z gramatyki i ortografii.

Szkolny Konkurs Recytatorski dla klas 4 - 8

Dnia 03. 04. 2019 r. odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski dla klas 4 - 8, w którym dwadzieścioro ośmioro uczestników zaprezentowało wybrane przez siebie wiersze.

W kategorii 4 – 6 zwyciężyli:

Olga Gołaszewska z klasy 5 e – wiersz „Dialog z pluskwą” L. J. Kern

Jakub Ogonowski z klasy 5 e – wiersz „Niebieski ptaszek” A. Frączek 

W kategorii 7 – 8 wygrały:

Magdalena Jankowska z klasy 7 b

  wiersz „Szyby” E. Lipska, proza „Zezia i wszystkie problemy świata” A. Chylińska

Julia Szczepańska z klasy 7 b

 wiersz „Wiewiór” M. Jankowska, proza „Sharllot” M. Jankowska 

Ponadto w konkursie wyróżnieni zostali następujący uczniowie:

Nikodem Różański z klasy 4 b – wiersz „Bałagan” H. Niewiadomska

Michalina Bodnar z klasy 4 f – wiersz „Kurczę blade” W. Chotomska

Gabriela Grzywacz z klasy 5 e – wiersz „Zoo” J. Brzechwa

Antonina Dąbrowska z klasy 6 b – wiersz „Komar, niewielkie licho” A. Mickiewicz

Alicja Migdał z klasy 6 d – wiersz „Sum – matematyk” J. Brzechwa

Dominika Potocka z klasy 6 d – wiersz „Był sobie niedźwiedź” L.J. Kern

Martyna Połeć z klasy 7 b – wiersz „Inwokacja” – „Pan Tadeusz” A. Mickiewicz

Aleksandra Stadnicka z klasy 8 f – wiersz „Wędrówka” D. Wawiłow 

Gratulujemy zwycięzcom i wyróżnionym! 

Olga Gołaszewska i Jakub Ogonowski oraz Magdalena Jankowska i Julia Szczepańska reprezentowali naszą szkołę w eliminacjach miejskich Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego „Spotkanie z poezją”, który odbył się 24 kwietnia 2019 r. o godz. 10:00 w Kinoteatrze „Pasja”.

Olga Gołaszewska zdobyła II miejsce w eliminacjach miejskich Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego „Spotkanie z poezją”.

 

                                     Organizatorki konkursu:

                                                                                                                                               Polonistki

Z ortografią na co dzień

     Dnia 22 października  2018 roku odbył się 1. etap Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego „Z ortografią na co dzień”. Wzięło w nim udział dwadzieścia dwoje uczniów z klas 1 – 8. Ośmioro przeszło do 2. etapu, który odbył się 8 stycznia 2019 roku.

     Bardzo wysokie wyniki otrzymali:

Alicja Miecznikowska z klasy 1 d

Marika Kulesza z klasy 2 b

Zuzanna Pawłowska z klasy 3 b

Julia Markuszewska z klasy 4 e

Liwia Barkowska z klasy 6 d

Zofia Kwietko-Bębnowska z klasy 6 c

Madeleine Rommedahl  z klasy 8 e. 

Julia Konkol z klasy 8 e zdobyła tytuł finalistki/laureatki Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego „Z ortografią na co dzień” w VII kategorii – klas 7, klas 8 szkoły podstawowej i klas 3 gimnazjum.

Z poprawną polszczyzną na co dzień

   Dnia 19 października  2018 roku odbył się 1. etap Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego „Z poprawną polszczyzną na co dzień”. Wzięło w nim udział szesnaścioro uczniów z klas 1 – 8. Sześcioro przeszło do 2. etapu, który odbył się 7 stycznia 2019 roku.

     Bardzo wysokie wyniki otrzymali:

Matylda Moszczyńska z klasy 1 d

Marika Kulesza z klasy 2 b

Wiktoria Pankowska z klasy 4 c

Zofia Wiatrak z klasy 4 b

Antonina Dąbrowska z klasy 6 b

Zofia Kwietko-Bębnowska z klasy 6 c

Ogólnopolski Konkurs „Moja Niepodległa za 20 lat”

W październiku 2018 roku uczennice z klas 7 i 8 przystąpiły do Ogólnopolskiego Konkursu „Moja Niepodległa za 20 lat”.

Konkurs miał na celu uczczenie 100. rocznicy uzyskania przez Polskę niepodległości, propagowanie piękna języka ojczystego, a także rozwijanie talentów pisarskich młodzieży, wyobraźni i twórczego działania.

Uczestniczki konkursu pisały opowiadanie nawiązujące do tematu „Moja Niepodległa za 20 lat”. Przedstawiały w nim swoją wizję ojczyzny za 20 lat. Prace były oceniane pod kątem zgodności z tematem przewodnim konkursu, samodzielności i oryginalności twórczego charakteru, poziomu literackiego oraz poprawności językowej i stylistycznej.

Spośród siedmiu uczestniczek z naszej szkoły organizatorzy konkursu nagrodzili tytułem laureata trzy uczennice. Są to:

Magdalena Jankowska z klasy 7 b,

Patrycja Kruszczyńska z klasy 7 a,

Julia Miłosek z klasy 8 f.

Ich prace oraz prace wszystkich laureatów tego konkursu zostaną opublikowane w książce „Moja Niepodległa za 20 lat” na początku grudnia bieżącego roku. Będzie można zapoznać się z nimi w szkolnej bibliotece.

Gorąco gratulujemy laureatkom.

Wojewódzki Konkurs z Języka Polskiego - etap szkolny

13 listopada 2018 roku odbył się szkolny etap Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego dla szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego. Przystąpiło do niego czternaście uczennic z klas 6, 7 i 8.

Konkurs miał na celu rozwijanie zainteresowań językiem polskim jako składnikiem dziedzictwa kulturowego, rozbudzanie ciekawości poznawczej, pasji czytelniczych i twórczego myślenia uczniów, a także promowanie osiągnięć uczniów i  ich nauczycieli.

Uczennice biorące udział w konkursie musiały wykazać się wiadomościami i umiejętnościami obejmującymi wymagania z „Podstawy programowej kształcenia ogólnego” w części dotyczącej edukacji polonistycznej z I etapu edukacyjnego oraz w części dotyczącej przedmiotu język polski w klasach 4-8 z II etapu edukacyjnego.

Po dziewięćdziesięciominutowych zmaganiach nad rozwiązywaniem zadań testowych i pisaniem wypracowania komisja konkursowa wyłoniła trzy zwyciężczynie. Są to:

Zofia Kwietko-Bębnowska z klasy 6 c zdobyła I miejsce,

Madeleine Rommedahl z klasy 8 e uzyskała II miejsce,

Alicja Zażdżyk z klasy 7 b wywalczyła III miejsce.

Serdecznie gratulujemy laureatkom.

Moja niepodległa ojczyzna

22 października 2018 roku w naszej szkole odbył się po raz pierwszy konkurs poezji patriotycznej „ Moja Niepodległa Ojczyzna”.

Wzięło w nim udział jedenaścioro uczniów z klas 4 – 8. Wszyscy uczestnicy pięknie deklamowali wiersze o Polsce znakomitych polskich pisarzy.

Konkurs zorganizowano w celu uczczenia 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Czytaj więcej: Moja niepodległa ojczyzna