Logopeda szkolny

Logopeda szkolny mgr Alina Downer

 

PLAN   PRACY  LOGOPEDY  W  ROKU  SZKOLNYM  2020/2021

PONIEDZ.     WTOREK       ŚRODA       CZWARTEK       PIĄTEK 

7.50-14.35     12.45-15.30    7.50-14.35       12.45-14.35       7.50-13.30

 

Procedura objęcia ucznia terapią logopedyczna na terenie szkoły:

1.       Przesiewowe badanie mowy uczniów klas pierwszych na  początku września każdego nowego roku szkolnego.

2.       Przekazanie informacji o wynikach badania wychowawcom klas.

3.       Przekazanie informacji o wynikach diagnozy logopedycznej rodzicom przez wychowawców poszczególnych klas pierwszych.

4.       Zapisy na terapię logopedyczną przez rodziców zainteresowanych udziałem ich dzieci w terapii na terenie szkoły bezpośrednio u logopedy szkolnego.

5.       Ustalenie terminu zajęć .

        LOGOPEDA RADZI

 

 

 

Pedagog szkolny

Pedagog szkolny mgr Agnieszka Jakubowska

Poniedziałek: 9:00 - 15:00

Wtorek: 8:30 - 13:30

Środa: 9:00 - 13:40

Czwartek: 10:30 - 15:00

Piątek: 8:35 - 13:45

Pedagog szkolny mgr Anna Melka

Poniedziałek: 8:30 - 13:30

Wtorek: 11:00 - 15:00

Środa: 8:35 - 12:35

Czwartek 8:35 - 13:35

Piątek: 11:00 - 15:00

 

Zapraszamy do kontaktu poprzez dziennik elektroniczny lub telefonicznie pod numerem telefonu: 89 648 50 71

 

ważne dokumenty:

Jak być bezpiecznym w świecie wirtualnym?