Pielęgniarka szkolna

 

Godziny pracy pielęgniarki szkolnej (gabinet 201 - 2 piętro):

poniedziałek      13.00 - 15.30
wtorek               10.30 - 13.00
środa                 10.30 - 13.00
czwartek            8.00-10.30
piątek                13.00-15.30


Pielęgniarka szkolna planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgnacyjną nad uczniami na terenie naszej szkoły.

Zakres czynności pielęgniarki szkolnej obejmuje w szczególności:

  • wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych,
  • organizowanie profilaktycznych badań lekarskich,
  • czynne poradnictwo w zakresie opieki pielęgniarskiej,
  • udział w planowaniu, realizacji i ocenie szkolnego programu edukacji zdrowotnej oraz podejmowanie innych działań w zakresie promocji zdrowia,
  • udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów, zatruć,
  • prowadzenie dokumentacji medycznej uczniów,
  • prowadzenie fluoryzacji