Historia szkoły

ROK    1966


Samorządowa  Szkoła  Podstawowa  nr3  zbudowana została ze składek
Społecznego Funduszu Budowy Szkół   „Tysiąc szkół na 1000-lecie państwa  polskiego”


1.09.1966
o godz. 10.30 w obecności uczniów, rodziców, nauczycieli odbyło się  uroczyste otwarcie roku szkolnego. Pierwszym dyrektorem szkoły został Tadeusz Górski, a jego zastępcą Ludmiła Pilch. Grono pedagogiczne liczyło 34 nauczycieli. Naukę w nowej szkole rozpoczęło 931 uczniów w 11-stu izbach lekcyjnych.

 


.


5.11.1966 nadano szkole imię Gwardii Ludowej.(1989 zrezygnowano z patrona)

1970 dyrektorem został Józef Gocyk, z-cą Ludmiła Pilch wykonano  boisko sportowe o nawierzchni piaszczystej.

1973 dyrektorem zostaje Bogdan Dudo, zastępcami kolejno  Ludmiła Pilch, Urszula Rzezińska,Krystyna Dymowska.
1975 modernizowano budynek (  przebudowano kotłownię, dobudowano świetlicę, uzyskano 4 zaplecza)

1985 stanowisko dyrektora obejmuje Zenon Sendlewski. Funkcję zastępcy dyrektora kolejno zajmowali:

 1. Krystyna Dymowska       (1984-1994),
 2. Janusz Kozłowski            (1989-1991),
 3. Barbara Wróblewska       (1991-1993),
 4. Anna Pielecka                 (1993-2001),
 5. Wiesław Darkowski         (1994-1995),
 6. Aleksandra Skubij           (1995-1995),
 7. Małgorzata Jabłońska       (1995-1998),
 8. Grażyna Stolarska          (1998-2001).
 9. Małgorzata Jóźwiak          (1996- 1997: 1999-2007),
 10. Zofia Steiner                   (2001-2009).
 11. Marianna Protasewicz        (2008-2009).
 12. Edyta Meredyk-Szczedsiak  (2009-2009).
1985 dobudowano salę plastyki i muzyki

1991 otwarto Filię szkoły  (pracowała do 1998 r.) W latach 1994-2000 trwała wieloetapowa przebudowa i modernizacja szkoły, która zmieniła jej zewnętrzny wygląd.

1994-2000 trwała wieloetapowa przebudowa i modernizacja szkoły, która zmieniła jej zewnętrzny wygląd.

 


.


1995 wyremontowano salę gimnastyczną

1996 podłączono budynek do systemu grzewczego miasta

1997 dobudowano skrzydło szkoły, uzyskano 5 sal lekcyjnych oraz nowoczesny gabinet stomatologiczny. Oddano do użytku szatnie uczniowskie. Zmodernizowano kuchnię  i stołówkę.

1.09.1998 odbyła się wojewódzka inauguracja roku szkolnego  w pobliskim Amfiteatrze im. L. Amstronga


.


1998 nadbudowano istniejący budynek.


.


Wybudowano salę widowiskowo-sportową na 1000 miejsc, którą połączono ze szkołą łącznikiem.


.


11 kwietnia 2001 roku szkoła otrzymała sztandar i nadano jej imię „Polskich Olimpijczyków


.2002 oddano do użytku nowe boisko szkolne..Szkoła jest przystosowana do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

 

Symbole i tradycje

Nasza szkoła posiada swój hymn.

Towarzyszy on uroczystościom szkolnym.

 

HYMN SZKOŁY

 

Gdy Polska świętowała tysiąc lat,

w centrum Iławy powstał szkolny gmach.

Tysiąc dziewięćset sześćdziesiąty szósty był rok

naszej iławskiej „Trójki” pierwszy krok.

Bo uczniem „Trójki” warto być,

zdobywać wiedzę, godnie żyć

z radością witać każdy dzień,

w przyszłości spełnić szkolnych marzeń sen.

Długie topole szumią nam od lat,

w ich srebrnych liściach gra historii wiatr.

 

W błękicie nieba lśniąca jeziora toń,

 

starych dziejów skrywa sekretną woń.

 

 

 

Autorami hymnu są  uczniowie, dziś absolwenci naszej szkoły:

słowa: Przemysław Sendlewski,  Adrian Skubij.

muzyka: Michał Kożuchowski

 

 

 

IMIĘ SZKOŁY

 

W dniu 11.04.2001r  nasza szkoła otrzymała imię

„POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW”

SZTANDAR  SZKOŁY

 

Sztandar wykonano wg projektu opracowanego przez

nauczyciela plastyki panią DANIELĘ ZIEMACKĄ

Sztandar zawsze towarzyszy szkolnym

i państwowym uroczystościom

W poczcie sztandarowym są uczniowie,

którzy osiągają najwyższe wyniki w nauce.

 

 LOGO SZKOŁY