Dokumenty Szkolne

Statut

Regulaminy

 System oceniania uczniów

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLAS IV-VII

Procedury