Wpłaty za obiady za marzec 2023

WPŁATY ZA OBIADY ZA MARZEC 2023

OD 01.03.2023   DO  10.03.2023

Na konto: Bank Millennium

27 1160 2202 0000 0003 8805 2698

Obiady             120,00 zł

Drugie dania    92,00 zł

Zupy                28,00 zł 

Nie może być zaległości we wpłatach!

REZYGNACJĘ Z OBIADÓW LUB WSZELKIE ZMIANY (ODPISY) NALEŻY NIEZWŁOCZNIE ZGŁASZAĆ

DO KIEROWNIKA ŚWIETLICY

- przez telefon szkolny 89 648 50 71

-przez wiadomość na Librusie

W sprawie wypisania zaginionej wejściówki na stołówkę  oraz wpłat gotówki, proszę się zgłaszać w godzinach:

-poniedziałek  10:30-10:40

-wtorek            10:30- 10:40

-środa              8:00- 9:00 ,  9:35- 9:45 ,  10:30- 10:40

-czwartek        10:30-10:40

-piątek            10:30-10:40