Wpłaty za obiady za listopad 2022

WPŁATY ZA OBIADY ZA LISTOPAD 2022

OD 01.11.2022   DO  10.11.2022

Na konto: Bank Millennium

27 1160 2202 0000 0003 8805 2698

Obiady             120,00 zł

Drugie dania    92,00 zł

Zupy                28,00 zł 

Nie może być zaległości we wpłatach!

REZYGNACJĘ Z OBIADÓW LUB WSZELKIE ZMIANY (ODPISY) NALEŻY NIEZWŁOCZNIE ZGŁASZAĆ

DO  ŚWIETLICY - przez telefon szkolny 89 648 50 71

W sprawie wypisania zaginionej wejściówki na stołówkę   proszę się zgłaszać do nauczycielek świetlicy: pani Iwony Chodakowskiej i pani Marzeny Mozarczyk.

Kierownik świetlicy Maria Marciniak w listopadzie i grudniu będzie przebywać na zwolnieniu lekarskim.