Wpłaty za obiady za luty 2024.

OD 01.02.2024 DO 10.02.2024

Na konto: Bank Millennium

27 1160 2202 0000 0003 8805 2698

Obiady 114,00 zł

Drugie dania 87,40 zł

Zupy 26,60 zł

Odpisy z obiadów lub wszelkie zmiany należy zgłaszać do godz. 9:00 danego dnia do świetlicy:

- przez telefon szkolny 89 648 50 71

-przez wiadomość na Librusie do Marii Marciniak

W sprawie wpłat gotówki, proszę się zgłaszać w godzinach:

-poniedziałek 10:30-10:40 (świetlica)

-wtorek 10:30- 10:40 (s.15)

-środa 10:30 - 10:40 (s.15)

-czwartek 10:30-10:40 ( s.15)

-piątek 10:30-10:40 (s.15)