Wpłaty za obiady za wrzesień 2023.

WPŁATY ZA OBIADY ZA WRZESIEŃ 2023

OD 04.09.2023   DO  10.09.2023

Na konto: Bank Millennium

27 1160 2202 0000 0003 8805 2698

Obiady             108,00 zł

Drugie dania    82,80 zł

Zupy                25,20 zł 

Nie może być zaległości we wpłatach!

Odpisy z obiadów lub wszelkie zmiany należy zgłaszać do godz. 9:00 danego dnia do świetlicy:

- przez telefon szkolny 89 648 50 71

-przez wiadomość na Librusie do Marii Marciniak

W sprawie wypisania zaginionej wejściówki na stołówkę  oraz wpłat gotówki, proszę się zgłaszać w godzinach:

-poniedziałek  10:30-10:40 (świetlica)

-wtorek            10:30- 10:40 (s.15)

-środa             8:00 - 10:40 (s.15)

-czwartek        10:30-10:40 ( s.15)    

-piątek             10:00-11:00 (s.15)