Wpłaty za obiady za kwiecień 2024.

 

PŁATY ZA OBIADY ZA KWIECIEŃ 2024

OD 01.04.2024 DO 10.04.2024

Na konto: Bank Millennium

27 1160 2202 0000 0003 8805 2698


Obiady 108,00 zł

Drugie dania 82,80 zł

Zupy 25,20 zł


Odpisy z obiadów lub wszelkie zmiany należy zgłaszać do godz. 9:00 danego dnia do świetlicy:

- przez telefon szkolny 89 648 50 71

-przez wiadomość na Librusie do Marii Marciniak

W sprawie wpłat gotówki, proszę się zgłaszać w godzinach:

10:30- 10:40 (s.15)