Szkolny Budżet Obywatelski

Nasza szkoła brała udział w projekcie Stowarzyszenia Forum Animatorów Społecznych, celem projektu było zwiększenie kompetencji uczniów z terenu miasta Iława w zakresie samodzielnego przygotowania i realizacji oddolnych inicjatyw społecznych. W ramach projektu odbyły się spotkania
o działaniach na rzecz społeczności lokalnej. Wiedza zdobyta w trakcie w spotkań umożliwiła przeprowadzenie konkursu dotacyjnego (mini-granty) z udziałem nieformalnych grup dzieci
i młodzieży, którego zadaniem było wsparcie oddolnych inicjatyw na rzecz społeczności.
Zrealizowaliśmy inicjatywę (o wartości 1500 zł) sfinansowaną ze środków zadania publicznego, która została przygotowana przez naszych uczniów. Projekt przyczynił się do wdrożenia konkretnych działań opracowanych przez uczniów na rzecz uczniów naszej szkoły.
Projekt był realizowany w okresie od 1 września do 31 grudnia 2022 r. Realizacja inicjatyw współfinansowana była ze środków Samorządu Województwa Warmińsko Mazurskiego oraz Gminy Miejskiej Iława.


Inicjatywa, którą zrealizowaliśmy to zakup stołu do tenisa stołowego oraz dodatkowej siatki, w celu urozmaicenia uczniom przerw i organizacji turniejów tenisowych pomiędzy klasami i pomiędzy uczniami i nauczycielami.

Zobacz zdjęcia