Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji

 

Zobacz zdjęcia

 

W dniach 3-7 października w naszej szkole obchodziliśmy Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji. W tym roku hasło przewodnie obchodów brzmiało: „Przełamujemy bariery!”. Jest to wydarzenie ogólnopolskie, któremu patronuje Polskie Towarzystwo Dysleksji .W ciągu całego tygodnia dużo się działo. Głównym celem planowanych przedsięwzięć było upowszechnienie wiedzy na temat dysleksji wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. Równie istotnym zadaniem jakie sobie postawiliśmy było przekonanie środowiska szkolnego i lokalnego o konieczności stałej pracy z dziećmi z dysleksją rozwojową w celu wyrównywania szans edukacyjnych, jak też stworzenie im płaszczyzny do odnoszenia sukcesów, rozwijania talentów, a tym samym budowania ich pozytywnej samooceny.

Podejmowane w ramach obchodów działania służyły promowaniu w środowisku lokalnym idei programu „Szkoły przyjaznej uczniom z dysleksją”.

Oto co działo się w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Iławie:

Na początku tygodnia na korytarzu szkolnym pojawiły się obszerne gazetki informacyjno-edukacyjne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli oraz wystawa ,, Sławni dyslektycy ”. Naszym głównym celem było popularyzowanie wiedzy na temat dysleksji. Wychowawcy klas otrzymali w formie elektronicznej prezentację dotyczącą dysleksji aby zapoznać z tematem uczniów podczas godziny wychowawczej.

Nasza szkoła dołączyła do akcji również poprzez zaangażowanie klas I-III . Uczniowie losowali wybrane zwierzątko z trudnością ortograficzną w nazwie oraz wykonywali pracę plastyczną dowolną techniką. Przepiękne prace uczniów stały się ozdobą korytarzy szkolnych.

W środę 5 października podczas przerw uczniowie mieli okazję sprawdzić się w krótkich dyktandach ortograficznych oraz dyktandach graficznych. Brały w nich udział klasy I-III oraz IV- VIII oraz chętni nauczyciele. Przy stoiskach na korytarzach szkolnych dzielnie sprawdzały wiedzę innych dzieci uczennice należące do Samorządu Uczniowskiego.

Do akcji przyłączyła się również świetlica szkolna poprzez czytanie wybranych baśni przez wychowawców świetlicy oraz włączanie do czytania dzieci. Uczniowie wykonali również przepiękne ilustracje.

Zapraszamy do fotorelacji z całego tygodnia.

Organizatorzy akcji :

mgr Karolina Kasak

mgr Anna Melka

mgr Milena Kozyra