"Projekt wymiany uczniowskiej Iława - Tholen 2022- 2023"

 

Galeria zdjęć

W dniach 8-13 maja 2023 r. miała miejsce wizyta młodzieży i nauczycieli ze szkoły Calvijn College w Tholen. Przyjazd gości z Holandii był konsekwencją projektu uczniowskiego pt. „ Poznaj moje miasto i mój region – integracyjno-edukacyjna wymiana młodzieży Iława-Tholen 2022-2023”, który Calvijn College realizował z naszą szkołą od września 2022 r. Opiekunami i koordynatorami projektu ze strony polskiej byli pan Paweł Leszek i pan Piotr Bryl. Stronę holenderską reprezentowali pan Servass Brouwer i pani Lenneke Roggeveen. W wymianie brali udział uczniowie w wieku 13- 15 lat. Wśród celów projektu były m.in.: prezentacja obu regionów i miast partnerskich z uwzględnieniem ich walorów turystycznych, historycznych i kulturalnych, doskonalenie umiejętności komunikowania się w języku angielskim przez młodzież z obydwu państw, zwrócenie uwagi na EKO problemy, z którymi spotykają się uczniowie obu szkół w codziennym życiu oraz zapoznanie się z dorobkiem i działalnością Mikołaja Kopernika na Warmii i Mazurach, co miało związek z obchodami Roku Kopernikańskiego w naszym kraju. Uczniowie i nauczyciele z Tholen gościli w Iławie do 13 maja.

W trakcie wymiany goście z Tholen poznawali Iławę i jej okolicę. Obydwie grupy integrowały się ze sobą poprzez udział we wspólnych grach, zabawach oraz warsztatach tematycznych.
W programie wizyty nie zabrakło elementów podkreślających walory turystyczne Iławy i regionu. W związku z tym w napiętym harmonogramie znalazło się miejsce na ognisko na wyspie Wielka Żuława, rejsy po Jezioraku, czy wiosłowanie w smoczych łodziach. Jednym z ważniejszych elementów wymiany było spotkanie w sali sesyjnej iławskiego ratusza, gdzie młodzież z obydwu miast partnerskich przedstawiła i podsumowała efekt swojej rocznej pracy nad projektem w formie prezentacji i krótkich filmów ukazujących miasta i regiony, w których żyją, uczą się i mieszkają. Inną z atrakcji był udział w wycieczce do Fromborka, gdzie uczestnicy wymiany mogli zobaczyć miejsce, w którym przez wiele lat żył i zaczął spisywać swoje wielkie dzieło „De revolutionibus orbium coelestium” Mikołaj Kopernik.

W takcie pobytu uczniowie z Holandii nocowali w domach uczniów biorących udział
w projekcie, poznawali Iławę i jej okolicę, wzięli udział w wycieczce do Fromborka, a także integrowali się poprzez udział we wspólnych grach, zabawach oraz warsztatach tematycznych.

Zadanie było współfinansowane z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego.