Logopeda szkolny

Logopeda szkolny mgr Alina Downer

 

PLAN PRACY LOGOPEDY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

PONIEDZ.     WTOREK       ŚRODA       CZWARTEK       PIĄTEK

8.00-14.35     12.50-14.35   8.00-13-35     12.50-15.25       8.00-13.35

 

Procedura objęcia ucznia terapią logopedyczna na terenie szkoły:

1.       Przesiewowe badanie mowy uczniów klas pierwszych na  początku września każdego nowego roku szkolnego.

2.       Przekazanie informacji o wynikach badania wychowawcom klas.

3.       Przekazanie informacji o wynikach diagnozy logopedycznej rodzicom przez wychowawców poszczególnych klas pierwszych.

4.       Zapisy na terapię logopedyczną przez rodziców zainteresowanych udziałem ich dzieci w terapii na terenie szkoły bezpośrednio u logopedy szkolnego.

5.       Ustalenie terminu zajęć .

        LOGOPEDA RADZI