Logopeda szkolny

Logopeda szkolny mgr Alina Downer

 

PLAN   PRACY  LOGOPEDY  W  ROKU  SZKOLNYM  2020/2021

PONIEDZ.     WTOREK       ŚRODA       CZWARTEK       PIĄTEK 

7.50-14.35     12.45-15.30    7.50-14.35       12.45-14.35       7.50-13.30

 

Procedura objęcia ucznia terapią logopedyczna na terenie szkoły:

1.       Przesiewowe badanie mowy uczniów klas pierwszych na  początku września każdego nowego roku szkolnego.

2.       Przekazanie informacji o wynikach badania wychowawcom klas.

3.       Przekazanie informacji o wynikach diagnozy logopedycznej rodzicom przez wychowawców poszczególnych klas pierwszych.

4.       Zapisy na terapię logopedyczną przez rodziców zainteresowanych udziałem ich dzieci w terapii na terenie szkoły bezpośrednio u logopedy szkolnego.

5.       Ustalenie terminu zajęć .

        LOGOPEDA RADZI