Sylwetka absolwenta

 

Absolwent naszej szkoły:

· Dobrze funkcjonuje w swoim naturalnym otoczeniu – domu  i szkole.

· Pozytywnie patrzy na otaczający go  świat, siebie i innych ludzi.

· Chętnie poszerza swoją wiedzę korzystając z różnych źródeł informacji, jest aktywny umysłowo.

· Jest przygotowany do podjęcia dalszej nauki i potrafi adaptować się do wymagań nowej szkoły.

· Rozumie,  że jest odpowiedzialny za rozwój swojej osobowości, ma określone zainteresowania, którym poświęca swój wolny czas i które stara się rozwijać.

· Potrafi eksponować swoje dobre i mocne strony, wyrażać swoje opinie i bronić swoich racji.

· Stara się przewidywać skutki swoich działań, wykorzystuje  do tego wcześniejsze doświadczenia.

· Potrafi ponosić konsekwencje swoich działań.

· Cieszy się z sukcesów i akceptuje porażki.

· Rozróżnia dobre i złe zachowania i czyny.

· Jest wrażliwy na uczucia i potrzeby innych.