Historia szkoły

ROK    1966


Samorządowa  Szkoła  Podstawowa  nr3  zbudowana została ze składek
Społecznego Funduszu Budowy Szkół   „Tysiąc szkół na 1000-lecie państwa  polskiego”


1.09.1966
o godz. 10.30 w obecności uczniów, rodziców, nauczycieli odbyło się  uroczyste otwarcie roku szkolnego. Pierwszym dyrektorem szkoły został Tadeusz Górski, a jego zastępcą Ludmiła Pilch. Grono pedagogiczne liczyło 34 nauczycieli. Naukę w nowej szkole rozpoczęło 931 uczniów w 11-stu izbach lekcyjnych.

 


.


5.11.1966 nadano szkole imię Gwardii Ludowej.(1989 zrezygnowano z patrona)

1970 dyrektorem został Józef Gocyk, z-cą Ludmiła Pilch wykonano  boisko sportowe o nawierzchni piaszczystej.

1973 dyrektorem zostaje Bogdan Dudo, zastępcami kolejno  Ludmiła Pilch, Urszula Rzezińska,Krystyna Dymowska.
1975 modernizowano budynek (  przebudowano kotłownię, dobudowano świetlicę, uzyskano 4 zaplecza)

1985 stanowisko dyrektora obejmuje Zenon Sendlewski. Funkcję zastępcy dyrektora kolejno zajmowali:

 1. Krystyna Dymowska       (1984-1994),
 2. Janusz Kozłowski            (1989-1991),
 3. Barbara Wróblewska       (1991-1993),
 4. Anna Pielecka                 (1993-2001),
 5. Wiesław Darkowski         (1994-1995),
 6. Aleksandra Skubij           (1995-1995),
 7. Małgorzata Jabłońska       (1995-1998),
 8. Grażyna Stolarska          (1998-2001).
 9. Małgorzata Jóźwiak          (1996- 1997: 1999-2007),
 10. Zofia Steiner                   (2001-2009).
 11. Marianna Protasewicz        (2008-2009).
1985 dobudowano salę plastyki i muzyki

1991 otwarto Filię szkoły  (pracowała do 1998 r.) W latach 1994-2000 trwała wieloetapowa przebudowa i modernizacja szkoły, która zmieniła jej zewnętrzny wygląd.

1994-2000 trwała wieloetapowa przebudowa i modernizacja szkoły, która zmieniła jej zewnętrzny wygląd.

 


.


1995 wyremontowano salę gimnastyczną

1996 podłączono budynek do systemu grzewczego miasta

1997 dobudowano skrzydło szkoły, uzyskano 5 sal lekcyjnych oraz nowoczesny gabinet stomatologiczny. Oddano do użytku szatnie uczniowskie. Zmodernizowano kuchnię  i stołówkę.

1.09.1998 odbyła się wojewódzka inauguracja roku szkolnego  w pobliskim Amfiteatrze im. L. Amstronga


.


1998 nadbudowano istniejący budynek.


.


Wybudowano salę widowiskowo-sportową na 1000 miejsc, którą połączono ze szkołą łącznikiem.


.


11 kwietnia 2001 roku szkoła otrzymała sztandar i nadano jej imię „Polskich Olimpijczyków


.2002 oddano do użytku nowe boisko szkolne..

 

 27 IX 2004r.- odebranie w Pałacu Prezydenckim z rąk prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego certyfikatu „Szkoła z klasą” przez Dyrektora Szkoły p. Zenona Sendlewskiego i zastępcę dyrektora p. Zofię Steiner

 

 

2006r.- otrzymanie tytułu  „Nauczyciel z klasą”

2006r.- uzyskanie certyfikatu PN-EN-ISO 9001:2001 w zakresie zarządzania jakością oraz świadczenia usług edukacyjnych poprzez procesy naboru, kształcenia, wychowania i opieki

2007r.- otrzymanie tytułu „Uczeń z klasą”

2008r.- otrzymanie wyróżnienie za zaangażowanie w doskonałość zarządzania w kategorii  instytucji edukacyjnych Warmińsko- Mazurskiej Nagrody Jakości

 

 

2009r.- odejście na emeryturę wieloletniego dyrektora szkoły p. Zenona Sendlewskiego

2009r.- objęcie stanowiska dyrektora szkoły przez p. Barbarę Żuchowską oraz stanowisk zastępców przez p. Edytę Meredyk-Szczesiak i  p. Danutę Wagner

2009r.- zmiana na stanowisku zastępcy dyrektora, za p. Edytę Meredyk-Szczesiak funkcję zastępcy obejmuję p. Jolanta Jarocka

2010r.- wymiana schodów wejściowych do szkoły

2011r.- utworzenie w  pomieszczeniach na niskim parterze gabinetu do rehabilitacji ruchowej wraz z zapleczem

 

 

2012r.- utworzenie w części łącznikowej szkoły z halą sportową pokoju nauczycielskiego dla nauczycieli wychowania fizycznego

7.03.2013r.- odbiór w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie przez zastępcę dyrektora szkoły  p. Jolantę Jarocką  i wychowawcę klasy I sześciolatków p. Katarzynę Kuczmarską na Gali Finałowej Konkursu Ministra Edukacji Narodowej  „Mam 6 lat” tytułu „Szkoła przyjazna dla 6-latka”

 

2014r.- utworzenie mini placu zabaw dla najmłodszych uczniów

 

26.03.2015r.- zainicjowanie i przeprowadzenie I Niebieskiego Marszu  z okazji Międzynarodowego Dnia Autyzmu, koordynator p. Justyna Laskowska

maj 2015r.- I Festyn Rodzinny, nowa szkolna tradycja

14 X 2016r. – obchody 50-lecia szkoły, koordynator p. Grażyna Stolarska

luty 2016r.- remont z funduszy Rady Rodziców z przewodniczącym Tomaszem Holiczko  szkolnego gabinetu logopedycznego, koordynator p. Alina Downer 

 

2017r.- powstanie kącika czytelniczego w bibliotece szkolnej

 

2017r.- początek wdrażania reformy edukacji, przekształcenie szkoły z sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią

2018r.- modernizacja boiska szkolnego

2018r.- obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

 

15,16,17IV 2018r.- pierwszy egzamin ósmoklasisty

2019r.-odejście na emeryturę Dyrektora Szkoły p. Barbary Żuchowskiej

2019r.- objęcie stanowiska Dyrektora Szkoły przez p. Grażynę Stolarską, a funkcji zastępców przez p. Jolantę Chalińską i Katarzynę Grabkowską