ORGANIZACJA PRACY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W IŁAWIE

Od poniedziałku, 18 stycznia br. uczniowie klas I-III wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym.  Uczniowie klas IV-VIII  nadal będą się uczyć zdalnie, poza wyjątkami dotyczącymi uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych z klas integracyjnych, którzy również wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym. Od poniedziałku będzie organizowana opieka dla uczniów klas I – III w świetlicy szkolnej oraz uruchamiamy stołówkę szkolną.

Nauka w klasach I-III szkół podstawowych

W okresie od 18 do 31 stycznia 2021 r. nauka w klasach I-III szkoły podstawowej będzie odbywała się stacjonarnie. Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom, opracowano kolejne wytyczne MEiN, MZ i GIS w sprawie reżimu sanitarnego dla tych klas. Obowiązują procedury bezpieczeństwa opracowane w sierpniu  oraz zasady, które zostały zamieszczone w załączniku nr 1 do zarządzenia 28/2020  dyrektora szkoły. Wszystkie procedury zostały zamieszczone w e-dzienniku Librus. Ponadto na podstawie nowych wytycznych dokonaliśmy zmian w funkcjonowaniu uczniów. Szczegółowe informacje otrzymacie Państwo od wychowawców przez e- dziennik.

Czytaj więcej: ORGANIZACJA PRACY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W IŁAWIE

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2021

Witajcie!
Wielkimi krokami zbliża się 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku odbędzie się 31 stycznia. Nasza szkoła, podobnie jak w poprzednim roku, swoimi działaniami chce wesprzeć Orkiestrę Jurka Owsiaka. Ten finał będzie inny, jak cały poprzedni rok. Ale nie chcemy rezygnować z naszego zaangażowania.  

W zeszłym roku udało nam się spotkać przy stole, podczas Drugiego Śniadania w Trójce.

W tym roku z wiadomych względów, nie jest to możliwe. Ale mamy pomysł na inne formy działania.
Pierwszą  z nich jest jest założenie naszej szkolnej e-skarbonki, do której nasza trójkowa społeczność może wrzucić swój grosik. Od dziś uruchamiamy naszą zbiórkę.
Link do niej:

https://eskarbonka.wosp.org.pl/jk3mwb

Wpłacać mogą nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice uczniów, nasi absolwenci, jak także każda inna osoba, niezwiązana ze szkołą, która ma ochotę wesprzeć WOŚP.
Poza e-skarbonką, mamy zamiar zaangażować się poprzez udział 31 stycznia w wydarzeniach, które będą miały miejsce na terenie Iławy. Jako szkoła mająca za patrona Polskich Olimpijczyków chcemy spędzić ten dzień na sportowo. O wszystkich wydarzeniach będziemy informować na bieżąco.

Z pozdrowieniami,
Dyrekcja Szkoły

KARTKA BOŻONARODZENIOWA

 

Boże Narodzenie to magiczny czas i doskonała okazja, żeby wysyłać kartki świąteczne. Przesyłanie życzeń to wspaniała tradycja, którą warto pielęgnować. Kultywując tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia, serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas   I-III do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową.

Cele konkursu:

  • kultywowanie tradycji świąt Bożego Narodzenia
  • rozwijanie kreatywności dzieci poprzez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych (ciekawych materiałów i technik plastycznych)
  • rozwijanie wyobraźni, zdolności manualnych i wrażliwości estetycznej

 

Czytaj więcej: KARTKA BOŻONARODZENIOWA

Nauka zdalna w szkołach przedłużona do 3 stycznia 2021 r.

Stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021 r. - poza pewnymi wyjątkami. Już od 30 listopada 2020 r. będzie można prowadzić zajęcia sportowe w szkołach sportowych oraz praktyczną naukę zawodu w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.

Zasady funkcjonowania naszej szkoły od 9 listopada 2020 r.

 

Szanowni Państwo, 

Zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów oraz rozporządzeniem MEN od dnia 9 do 29 listopada 2020 zmieniamy tryb pracy szkoły: 

 

1) Ustala się sposób komunikowania nauczycieli z rodzicami i uczniami w celu prowadzenia nauczania zdalnego:

 

a) przez platformę Microsoft Teams (główna platforma do nauki zdalnej) – lekcje w trybie on – line, a w tym udzielanie dodatkowych wskazówek, instrukcji oraz przesyłanie przez nauczyciela pliku, dokumentu Word, PDF, linków itp.

b) przez moduł Wiadomości w dzienniku elektronicznym, który umożliwia korespondencję z uczniami i rodzicami,

c) w sytuacjach wyjątkowych przez udostępniony rodzicom numer telefonu nauczyciela.


2) Wszystkie klasy 1-3 przechodzą na nauczanie zdalne, które będzie realizowane na platformie Teams według obowiązujących planów lekcji. Czas trwania jednostki lekcyjnej będzie uzależniony od możliwości psychofizycznych dzieci (około 30 min +
15 minut nauczyciel jest do  dyspozycji uczniów : pytania, konsultacje itp.)

 
3) Nauka zdalna uczniów klas 4-8 przebiega według obowiązujących planów lekcji 
(jednostki lekcyjne z poszczególnych przedmiotów zostały skrócone, informacje przekazuje wychowawca).


4) Wychowawcy klas 8 zbiorą w swoich klasach informacje i jeśli będzie zapotrzebowanie zostaną zorganizowane konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych.

 

5) Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły organizuje  nauczanie stacjonarne.


6) Świetlica szkolna prowadzi zajęcia opiekuńcze dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19. Rodzice tych uczniów są zobowiązani do zgłaszania dzieci na każdy kolejny tydzień zajęć do wychowawcy klasy, który przekazuje listę zgłoszonych dzieci do świetlicy szkolnej.

 

Życzymy wszystkim zdrowia i spokoju w tym trudnym czasie,

Dyrekcja szkoły

„Matko, w lesie są maliny. Niechaj idą w las dziewczyny” – „Balladyna” na malinowym plakacie

Jedną z najbardziej mrocznych i tajemniczych lektur omawianych w szkole podstawowej jest „Balladyna” Juliusza Słowackiego. Fantastyczny, baśniowy świat, magiczne przedmioty i ożywiona przyroda fascynują młodych ludzi, inspirują ich do kreatywnych działań. W czwartek 22 października 2020 roku uczniowie klasy VIIc na lekcji języka polskiego stworzyli plakaty nawiązujące do romantycznego dramatu. W pracach uczniów przeważała krwawa czerwień, którą młodzi artyści uzyskali, malując obrazy sokiem z malin. Więcej zdjęć

APEL Z OKAZJI 42. ROCZNICY WYBORU ŚW. JANA PAWŁA II NA PAPIEŻA

16 października 1978 r. kardynał Karol Wojtyła, został wybrany na głowę Kościoła katolickiego, więc w tym roku obchodzona jest 42. rocznica tych wydarzeń. Pontyfikat Ojca Świętego Jana Pawła II był niezwykle bogaty. Jako wyraz wdzięczności Świętemu Janowi Pawłowi II uczniowie kl. VI a i VI e pod kierunkiem katechetki Moniki Krzywkowskiej przygotowali uroczysty apel, podczas którego przypomniano Jego nauczanie i przesłanie, jakie zostawił nam nasz Papież. Podczas uroczystości zostały wspólnie odśpiewane pieśni „Barka” i „Abba Ojcze”.  Skłam serdeczne podziękowanie p. dyrektor Grażynie Stolarskiej za udział w apelu i piękne słowa skierowane do uczniów, Radzie Rodziców za sponsorowanie balonów i banera z wizerunkiem św. Jana Pawła II, p. Hannie Nowickiej za opiekę nad uczniami, p. Dorocie Świtaj za wykonanie zdjęć, p. Andrzejowi Wyckiemu i p. Piotrowi Chyżyńskiemu za nagłośnienie i pomoc przy dekoracji oraz uczniom kl. VI a i VI e za zaangażowanie. Wiecej zdjec

Katechetka Monika Krzywkowska

X ŚDTM – na sportowo

W piątek 02.10.2020 roku nasza szkoła obchodziła X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Akcję uroczyście otworzyła wicedyrektor Katarzyna Grabkowska, która jako pierwsza pomyślnie zdała egzamin. W tygodniu poprzedzającym obchody wychowawcy klas III wyłonili Mistrzów Tabliczki Mnożenia:

- w klasie IIIa: Patrycja Czołba, Weronika Wojtal, Filip Borowski

- w klasie IIIb: Anna Wróblewska, Alicja Jankowska, Marcel Markowski

- w klasie IIIc: Wiktoria Figurska, Alicja Waliszewska, Kornel Roguszczak

- w klasie IIId: Filip Trautner, Zofia Zakrzewska, Miłosz Szczęsny

W ramach X ŚDTM odbył się konkurs plastyczny, który był podzielony na kategorie wiekowe.  I tak wśród klas:

Czytaj więcej: X ŚDTM – na sportowo

Podkategorie