Gala osiągnięć

Gala osiągnięć odbędzie się

w czwartek, 20.06 w hali sportowej

Klasy I - III o godz. 9.00

Klasy IV - VIII o godz. 10.00

Podręczniki do religii - 2024/25

Podręczniki do religii - rok szkolny 2024/25:

Kl. I      „Bóg jest naszym Ojcem” (podręcznik z ćwiczeniami)

Kl. II    „Jezus jest naszym Zbawicielem” (podręcznik z ćwiczeniami)

Kl. III  „Jezus przychodzi do nas” (podręcznik + ćwiczenie)

Kl. IV  „Żyjemy we wspólnocie z Bogiem” (tylko podręcznik)

Kl. V „Jezus dla człowieka” (tylko podręcznik)

Kl. VI „Kościół dla człowieka” (tylko podręcznik)

Autorzy: Tadeusz Panuś, Andrzej Kielian, Adam Berski, wydawnictwo św. Stanisława

 

Kl. VII „Duch Święty darem dla człowieka” (tylko podręcznik)

Kl. VIII „Chrześcijanin w świecie” (tylko podręcznik)

Autorzy: Tadeusz Panuś, Renata Chrzanowska, Monika Lewicka, wydawnictwo św. Stanisława

 

Uwaga!!! Rekrutacja uzupełniająca do klasy sportowej

Drodzy rodzice i opiekunowie

Procedura składania zgłoszeń do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły oraz wniosków w uzupełniającym postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca w iławskich szkołach podstawowych rozpocznie się 03 czerwca 2024 r. o godz. 9:00, a skończy 07 czerwca 2024 r. o godz. 15:00. Odpowiednie formularze dostępne będą na stronie internetowej:

https://nabordoprzedszkola.pl/ilawa-szkoly.

Żeby zarejestrować się w systemie rodzic lub opiekun prawny będzie musiał posiadać adres e-mail oraz znać numer PESEL zgłaszanego dziecka.

W procesie zgłaszania i rekrutacji będą brały udział tylko te dzieci, dla których odpowiedni formularz zostanie:

 • wypełniony w wersji elektronicznej,

 • wydrukowany,

 • podpisany przez obojga rodziców/opiekunów prawnych,

 • dostarczony do szkoły pierwszego wyboru. 

Takie zgłoszenia oraz wnioski będą automatycznie rejestrowane w systemie rekrutacyjnym. Do wniosku dołącza się odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnianie wyszczególnionych kryteriów. Ich skan można będzie załączyć w momencie wypełniania wniosku. Oryginały dokumentów należy okazać w szkole pierwszego wyboru. 

W sytuacji braku możliwości dostępu do systemu rekrutacyjnego oraz wydrukowania wniosku, szkoła stworzy możliwość dopełnienia formalności w siedzibie placówki.

Kolejność składania wniosków nie ma żadnego wpływu na wyniki rekrutacji. 

Zgłoszeń do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły należy dokonać zgodnie z Uchwałą nr VIII/82/19 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Iława oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku – załącznik nr 1

Wnioski rodziców dzieci mieszkających poza obwodem szkoły będą rozpatrywane w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w miarę dostępności wolnych miejsc w szkole. W powyższych postępowaniach są brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale nr XXXVII/318/17 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Iława, ich punktowania oraz dokumentowania, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły – załącznik nr 2

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Iławie w roku szkolnym 2024/2025 w ramach rekrutacji uzupełniającej przeprowadzi nabór tylko do oddziału klasy pierwszej sportowej o profilu pływackim. Test sprawnościowy odbędzie się 11 czerwca.


Szczegółowe informacje na temat składania zgłoszeń, wniosków i postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdej iławskiej szkole podstawowej. Informacje dotyczące funkcjonowania danej placówki można uzyskać bezpośrednio w szkole lub na jej stronie internetowej. 


W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły pierwszego wyboru.


W przypadku problemów związanych ze złożeniem wniosku, prosimy o kontakt mailowy
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Harmonogram czynności składania wniosków w postępowaniu uzupełniającym (w sytuacji posiadania wolnych miejsc w placówkach) w roku szkolnym 2024/2025 do szkół podstawowych, dla których Gmina Miejska Iława jest organem prowadzącym:

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym: 03.06.2024 r. – 07.06.2024 r.

 2. Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej przez komisję rekrutacyjną w postępowaniu uzupełniającym: 10.06.2024 r. – 12.06.2024 r.

 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym: 14.06.2024 r.

 4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym: 17.06.2024 r.

"Czytam i rozumiem"

 

Galeria zdjęć

W styczniu 2024r. w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Iławie odbył się szkolny etap konkursu „Czytam i rozumiem” dla uczniów klas III. Zwycięzcami zostali: Alina Dziugiewicz kl. IIIa, Klara Kowalewska kl. IIIb, Kacper Kasak kl. IIIc, Amelia Pipir kl. IIId. 22 maja 2024r. w Starostwie Powiatowym w Iławie odbył się finałowy etap konkursu "Czytam i rozumiem” zorganizowany przez Powiatowe Centrum Rozwoju i Edukacji pod patronatem starosty powiatowego Bartosza Bielawskiego.
II miejsce zajęła Alina Dziugiewicz kl. IIIa
III miejsce zajęła Klara Kowalewska kl. IIIb
Gratulujemy!

Koordynator konkursu: Anna Barbarska

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Janie Pawle II

W marcu 2024 r. została przeprowadzona Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Janie Pawle II. Celem olimpiady było pogłębianie wiedzy o życiu i posłudze papieskiej Jana Pawła II.
Dyplom laureata otrzymali następujący uczniowie: Natalia Kowalewska, Szymon Gurgielewicz, Julia Kuczmarska, Bartosz Żbikowski z klasy VII c. Uczestników do konkursu przygotowała p. Monika Krzywkowska, która serdecznie gratuluje uzyskanych wyników i zaprasza na kolejne olimpiady.

Egzamin ósmoklasisty

W 2024 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany od 14 do 16 maja (wtorek – czwartek), zgodnie z harmonogramem.

    wtorek, 14 maja – język polski, godz. 9:00, czas trwania: 120 minut,
    środa, 15 maja – matematyka, godz. 9:00, czas trwania: 100 minut,
    czwartek, 16 maja – język obcy nowożytny, godz. 9:00, czas trwania: 90 minut.

W przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, czas pracy z poszczególnymi arkuszami może zostać przedłużony o:

    60 minut – w przypadku języka polskiego,
    50 minut – w przypadku matematyki,
    45 minut – w przypadku języka obcego nowożytnego.

Rekrutacja uczniów do klas pierwszych - 2024/25

REKRUTACJA do klasy pierwszej:

Procedura składania zgłoszeń do klasy pierwszej publicznej SP3 dla dzieci

zamieszkałych w obwodzie szkoły oraz wniosków spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym

rozpoczyna się 02 kwietnia 2024 r. , o godz. 9.00, a skończy 30 kwietnia 2024r., o godz. 15.00 .

 

Formularze dostępne są na stronie internetowej :

https://nabordoprzedszkola.pl/ilawa-szkoly

W procesie zgłaszania i rekrutacji będą brały udział tylko te dzieci, dla których odpowiedni formularz zostanie:

 • wypełniony w wersji elektronicznej,

 • wydrukowany,

 • podpisany przez obojga rodziców/opiekunów prawnych,

 • dostarczony do szkoły pierwszego wyboru. 

Podanie wyników rekrutacji:

lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 13.05.2024r., do godz.15.00.

Ważne informacje:

Informacja szkoły dla rodziców i opiekunów

Klasa sportowa:

Koncepcja klasy sportowej

Regulamin naboru uczniów do oddziału sportowego o profilu pływackim

Pisemna zgoda rodziców/opiekunów na uczęszczanie dziecka do klasy sportowej 

Test sprawności ogólnej 

Obwód należący do SP nr 3:

Aleja Jana Pawła II (od torów kolejowych do ulicy Dąbrowskiego), Aleja Pojednania, rotmistrza Józefa Alickiego, Władysława Bandurskiego, Norberta Barlickiego, św. Andrzeja Boboli, Wojciecha Bogusławskiego, Jana Brzechwy, Józefa Chełmońskiego, Karola Chodkiewicza, Fryderyka Chopina, Jarosława Dąbrowskiego, Działkowców, Juliana Fałata, Aleksandra Gierymskiego, Gustawa Gizewiusza, Mariana Gotowca, Artura Grottgera, Kazimierza Jagiellończyka, Michała Kajki, Jana Kochanowskiego, Marii Konopnickiej, Konstytucji 3 Maja, Wojciecha Kossaka, Kościelna, Tadeusza Kościuszki. Józefa Ignacego Kraszewskiego, Królowej Jadwigi, Lipowa, Lipowy Dwór, Kornela Makuszyńskiego, Jacka Malczewskiego, Jana Matejki. Mazurska, Ludwika Mierosławskiego, Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza, Gabriela Narutowicza, Niepodległości, Obrońców Westerplatte, Ignacego Paderewskiego, Plażowa, Polna, Bolesława Prusa, Mikołaja Reja, Władysława Reymonta, Ireny Sendlerowej, Henryka Sienkiewicza, gen. Władysława Sikorskiego, Piotra Skargi, Juliusza Słowackiego, Jana III Sobieskiego (od torów kolejowych do ul. Królowej Jadwigi),Ludwika Solskiego, mjr. Henryka Sucharskiego, Sybiraków, Juliana Tuwima, Melchiora Wańkowicza, Wielka Żuława, Józefa Wybickiego, Leona Wyczółkowskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Zalewska, Marii Zientary-Malewskiej.

Finał III Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Iławie już za nami!

 

 Galeria zdjęć

18 kwietnia 2024 r., w naszej szkole już po raz trzeci spotkała się młodzież z iławskich podstawówek, by wziąć udział w zmaganiach w ramach Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy
o Iławie. Budowanie społecznej tożsamości młodych iławian i wzmacnianie poczucia więzi
z rodzinnym miastem – oto jeden z celów, które postawili sobie twórcy oraz organizatorzy
III Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Iławie, Katarzyna Górska i Piotr Bryl.

Finał uroczyście rozpoczęli: wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 - pani Katarzyna Grabkowska oraz Burmistrz Miasta Iławy - pan Dawid Kopaczewski, który podobnie jak
w ubiegłym roku, objął to wydarzenie swoim patronatem.

Nad oceną wystąpień konkursowiczów zgodnie z przyjętymi kryteriami czuwało Jury
w składzie: Katarzyna Grabkowska, Kamila Borkowska oraz gość specjalny, pan Dariusz Paczkowski. Uczestnicy, czyli 3 osobowe zespoły uczniów z klas piątych iławskich szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej nr 1 , Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej
nr 4 i Szkoły podstawowej nr 5 mieli okazję konkurować ze sobą i wykazać się wiedzą na temat historii i teraźniejszości naszego miasta. Rundy były zróżnicowane pod względem formy
i wymagały od uczestników nie tylko wykazania się wiedzą, ale również umiejętnością zaprezentowania się przed szerszym gremium. Najbardziej emocjonująca okazała się runda druga, podczas której drużyny prezentowały wylosowany wcześniej zabytek Iławy, a następnie udzielały odpowiedzi na pytania Jury. Okazało się, że każdy zespół podołał wyzwaniom
i dzielnie reprezentował swoją szkołę. Ostatecznie, po ponad dwugodzinnych zmaganiach, wyłoniono zdobywców pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego miejsca (warto nadmienić, że poziom był na tyle wyrównany, że pomiędzy III a IV miejscem była różnica zaledwie jednego punktu). Oto oni: 

Szkoła Podstawowa nr 1- miejsce I

 

Opiekunka: Pani Ewa Węglerska

Skład drużyny:

Zuzanna Wasielewska

Wojciech Łapiński

Ignacy Zakrzewski

 

Szkoła Podstawowa nr 5 - miejsce II

Opiekunka: Pani Kinga Michalak

Skład drużyny:

Maria Czubińska

Gabriela Lusa

Zofia Fafińska

 

Szkoła Podstawowa nr 4 – miejsce III

Opiekunka: Pani Kamila Kozłowska

Skład drużyny:

Zofia Olszewska

Lena Hinz

Krzysztof Jarnicki

 

Szkoła Podstawowa nr 3 – miejsce IV

Opiekunowie: Katarzyna Górska, Piotr Bryl

Skład drużyny:

Maja Staniszewska

Lucjana Szczypski

Franciszek Grzywacz

 

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy, a pozostałym osobom z całego serca dziękujemy za zaangażowanie i pomoc w organizacji oraz przeprowadzeniu tegorocznej edycji konkursu.

Katarzyna Górska i Piotr Bryl