Nowe zawody szkolnictwa branżowego od września 2023

Od roku szkolnego 2023/2024 będą funkcjonowały nowe zawody szkolnictwa branżowego. Poznaj nowe zawody i dowiedz się, które szkoły będą prowadziły kształcenie przygotowujące do ich wykonywania.

Branża

Nowy zawód

Szkoła kształcąca w zawodzie

branża chemiczna i ochrony środowiska

operator maszyn i urządzeń gospodarki odpadami

branżowa szkoła I stopnia

technik gospodarki odpadami

technikum

branżowa szkoła II stopnia

pracownik pomocniczy w gospodarce odpadami

branżowa szkoła I stopnia (dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim)

branża poligraficzno-księgarska

animator rynku książki

2-letnia szkoła policealna

branża audiowizualna

administrator produkcji filmowej i telewizyjnej

roczna szkoła policealna

technik animacji filmowej

2-letnia szkoła policealna

branża budowlana

technik aranżacji wnętrz

technikum

branża drzewno-meblarska

operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego

branżowa szkoła I stopnia

technik przemysłu drzewnego

technikum

branżowa szkoła II stopnia

Opracowanie: Marta Wysocka