Koronawirus - procedury.

  • Drukuj

1.REGULAMIN ORGANIZACJI ZAJĘĆ W CZASIE REŻIMU SANITARNEGO ORAZ ZASADY PRZYGOTOWANIA SZKOŁY DO PRACY W TRYBIE STACJONARNYM ORAZ ZDALNYM Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19

2. Procedura postępowania z uczniem, u którego występują objawy, które mogą sugerować zakażenie COVID 19

3. Procedura postępowania podczas wejścia do szkoły osoby z zewnątrz.

4. Procedura przebywania ucznia w szkole.

5. Wykaz sal lekcyjnych, wejść do szkoły oraz stref przebywania w czasie przerwy dla danej klasy