INFORMACJA O WPŁATACH ZA WYŻYWIENIE

Kierownik świetlicy informuje, że listopadowe wpłaty za wyżywienie należy uregulować do 20.11.2019r. Wpłata za pełne obiady wynosi 66,50zł, drugie dania 45,60zł, zupy 20,90zł. Jest możliwość wpłaty na konto Bank Millennium 27 1160 2202 0000 0003 8805 2698.

Uwaga!

W grudniu z powodu konieczności szybszego rozliczenia całego roku, wpłaty będą przyjmowane od 2.12.2019r. do 10.12.2019r. Bardzo dziękuję za terminowe wpłaty .

Maria Marciniak.

WAŻNA INFORMACJA!

Kierownik świetlicy przypomina, że 21.10.2019r. mija termin wpłat za obiady. Zaległości w płatnościach utrudniają funkcjonowanie stołówki i rozliczenia finansowe. Zgodnie z Regulaminem Stołówki i Dożywiania ". W przypadku braku uiszczenia wpłaty za wyżywienie w wyznaczonym terminie, wydawanie posiłków będzie wstrzymane od pierwszego dnia następnego miesiąca do momentu uregulowania należności".

Czytaj więcej: WAŻNA INFORMACJA!

ZMIANY W ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY OD 1 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, wprowadzamy w naszej szkole zmiany, których celem jest usamodzielnianie się naszych uczniów , jak i zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na terenie placówki.

Od 1 października wprowadzamy następujące rozwiązania:

KAŻDE WEJŚCIE OSOBY DOROSŁEJ DO SZKOŁY JEST ODNOTOWYWANE, W ODPOWIEDNIM REJESTRZE, PRZEZ PRACOWNIKA DYŻURUJĄCEGO PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM  , A W PRZYPADKU KIEDY W DYŻURCE NIE MA PRACOWNIKA, W SEKRETARIACIE SZKOŁY

(poza rodzicami uczniów klas I, którzy w I semestrze mają jeszcze możliwość przyprowadzania dzieci do szkoły) .

Obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania  osób dorosłych na terenie stołówki, szatni przy sali gimnastycznej, korytarzach i toaletach !!!

Czytaj więcej: ZMIANY W ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY OD 1 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU