Dziękujemy!

Szkolny gabinet logopedyczny zyskał nowoczesny, multimedialny program do diagnozy i terapii logopedycznej wraz z tabletem i całą serią ćwiczeń utrwalających dla dzieci!

Było to możliwe dzięki zaangażowaniu naszej Rady Rodziców z panem Tomaszem Holiczką, pełniącym od tego roku funkcję przewodniczącego. Dyrekcja szkoły, logopeda szkolny oraz wszystkie dzieci uczęszczające na zajęcia logopedyczne składają serdeczne podziękowania rodzicom, a panu Tomaszowi Holiczce, przewodniczącemu prezydium Rady Rodziców w szczególności, za zakupienie tego niezwykle ważnego z punktu widzenia efektywności terapii programu. Uśmiech na twarzy dziecka jest bezcenny, a dzięki takim inicjatywom pojawia się on w szkolnym gabinecie logopedycznym częściej...