SZKOLNY KONKURS POEZJI PATRIOTYCZNEJ KLAS I-III

Prosimy nauczycieli klas I-III o wytypowanie do 15 listopada po 2 uczniów z każdej klasy.

Szkolny Konkurs Poezji Patriotycznej Klas I-III odbędzie się 21 listopada o godz. 15.30 w sali 210. Od 12 XI do 15 XI będzie wywieszona lista, na którą należy wpisać nazwiska uczniów oraz tytuł i autora wiersza. PROSZĘ O WPISY DRUKOWANYMI LITERAMI.

DZIĘKUJEMY! J. Dombek, M. Szczuka, E. Kozibska

 CELE KONKURSU

  • Kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego poprzez sztukę recytacji.
  • Krzewienie i podtrzymywanie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych.
  • Zachęcanie do kształtowania poczucia silnej więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym narodem, z jego historią, tradycją i wartościami.
  • Popularyzowanie poezji o tematyce patriotycznej.
  • Utrwalanie poczucia dumy narodowej.
  • Promowanie młodych talentów.

KRYTERIA OCENY

  • Interpretacja i estetyka mówienia.
  • Dykcja.
  • Dobór repertuaru do wieku i osobowości dziecka.
  • Ogólny wyraz artystyczny.