„ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO”

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

DLA UCZ. KL. I-VIII

Cele konkursu:

• zainteresowanie uczniów życiem świętych i błogosławionych;

• rozwijanie aktywności twórczej uczniów;

• ukazanie wzorców życia chrześcijańskiego na przykładzie życia świętych
  i błogosławionych

- Uczniowie przygotowują pracę plastyczną na kartce formatu A4 ukazującą
  świętego lub błogosławionego;

- Na odwrocie pracy należy napisać kogo przedstawia praca konkursowa;

- Technika wykonania pracy dowolna;

- Oceniane będą: oryginalność, pomysłowość pracy oraz estetyka wykonania;

- Jeden uczeń może wykonać jedną pracę. Prace podpisane na odwrocie
  (imię i nazwisko, klasa);

- Prace oddajemy do dnia 21.10.2019 r. do organizatora konkursu;

- Trzy najlepsze prace zostaną nagrodzone w kategorii klas I-III
   i kategorii kl. IV-VIII

                                                                                Organizator:

                                                                       Monika Krzywkowska