PODSUMOWANIE EGZAMINÓW KLAS 8 W ROKU SZKOLNYM 2020/ 2021

W tym roku szkolnym egzaminy klas 8 odbyły się w dniach 25-27.05.21 r.

Przystąpiło do nich 71 uczniów z trzech zespołów klasowych.

Wczoraj zostały opublikowane wyniki, na które wszyscy zawsze bardzo czekamy.

Pomimo trudnego roku, nauki zdalnej, możemy być zadowoleni z naszych ósmoklasistów, jednocześnie mając świadomość, że są przedmioty, które wymagają ciągłej pracy i dopracowania w kolejnych latach.

Egzamin z języka polskiego: średni wynik naszej szkoły to 49% - średnia kraju 60%.

Egzamin ten, okazał się więc dość trudny dla naszych uczniów, a uzyskany wynik określa się na poziomie średnim.

Egzamin z matematyki: średni wynik naszej szkoły to 48% - wynik krajowy to 47%.

Matematyka poszła znacznie lepiej, ten wynik jest wyższy od wyniku w powiecie, województwie oraz mieście.

To czym na pewno należy się pochwalić, to fakt, że aż pięcioro uczniów osiągnęło wynik powyżej 95%, w tym dwoje z nich uzyskało 100%.

Egzamin z języka angielskiego: średni wynik to 61%, natomiast wynik w kraju 66%.

Średnia dla szkół miejskich to 64%, a dla województwa 61%, czyli nasi uczniowie napisali egzamin na poziomie średniej wojewódzkiej.

Aż jedenastu uczniów z wynikiem powyżej 95%, w tym czworo na pisało egzamin na 100%!

W tym roku szkolnym, jedna uczennica wybrała język niemiecki jako egzamin z języka nowożytnego.

Będąc jednocześnie laureatką konkursu kuratoryjnego z tego języka, została zwolniona z egzaminu!

Serdecznie gratulujemy!!!

Wszystkim ósmoklasistom- życzymy pięknych wakacji!!!!