Konkurs kaligraficzny

 

Dnia 13 maja odbył się w naszej szkole Konkurs Kaligraficzny dla klas II. Wzięło w nim udział dziewięcioro uczniów, po troje z każdej klasy. Polegał na kaligraficznym przepisaniu tekstu o wiośnie. Galeria zdjęć

Cele konkursu:

- rozpowszechnianie wśród uczniów sztuki pięknego pisania,

- rozbudzanie umiejętności kształtnego, starannego i estetycznego pisania,

- rozwijanie wrażliwości na piękno języka ojczystego,

- kształtowanie charakteru – wyrabianie cierpliwości, dokładności i spokoju,

- odkrywanie oraz rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów,

- uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze. 

Kryteria oceny prac:

Podczas oceny prac uwzględniano:

- ogólne wrażenie estetyczne,

- czytelność, estetykę, ład, prawidłowe rozmieszczenie tekstu,

- poprawność ortograficzną i interpunkcyjną,

- właściwe łączenie liter,

- równomierne położenie liter.

Wyniki konkursu:

I miejsce – Klaudia Strzelecka – kl. IIb

II miejsce – Alicja Ołdak – kl. IIc

III miejsce – Kacper Surmacki – kl. IIb

Wyróżnienia:

Aurelia Fafińska – kl. IIc

Alina Kocięda – kl. IIb

                                                                                                  Organizatorzy:

                                                                                                      Joanna Dombek

                                                                                                     Ewelina Budniewska-Treder

                                                                                                     Magdalena Szczuka