Zbiórka zużytych baterii

 

Zapraszamy wszystkie chętne osoby do udziału w akcji ekologicznej dotyczącej zbiórki zużytych baterii.

W roku szkolnym 2019/2020  przystąpiliśmy do V-tej edycji Konkursu zbiórki zużytych baterii w placówkach oświatowych i wychowawczych na terytorium Polski pod hasłem „Edukujemy - Pomagamy” pod patronatem  REBA O.O.S.A. w grupie POMAGAMY.  Zbierając zużyte baterie będziemy mogli wesprzeć „Fundację dla Rodaka” www.fundacjadlarodaka.pl

Zbiórka zużytych baterii w szkole trwa do 15 marca 2020 r .

Pamiętaj nie wyrzucaj zużytych baterii,przynieś do szkoły do sali nr 005, 006, 110 lub 202.

Koordynator – Grażyna Ziomek