Ślubowanie uczniów klas pierwszych

 

 Galeria zdjęć  w wykonaniu Tomcolor Fotografia & Film

W przededniu 250 rocznicy utworzenia KEN, 13 października, w naszej szkole odbyła się uroczystość Ślubowania klas 1. Przybyli na nią liczni goście, wśród nich: burmistrz miasta p. D. Kopaczewski, przedstawicielka Rady Rodziców p. M. Kućmin, p. dyrektor G. Stolarska, p. wicedyrektor. J. Chalińska oraz rodzice pierwszaków. Zanim nastąpił ten ważny na szkolnej drodze każdego ucznia moment, nasi pierwszoklasiści musieli wykazać się wiedzą poprzez rozwiązanie zagadek oraz muzykalnością we wspólnym wykonaniu piosenki ,,Pierwszaczek''. Po bardzo dobrze zdanym teście uczniowie złożyli ślubowanie - ceremonię tę przeprowadziła p. wicedyrektor J. Chalińska. Uroczystość uświetniły: występ Szkolnego Kółka Wokalnego, przygotowanego przez p. P. Szalkowskiego oraz życzenia i wiersze od uczniów klasy 3b.
Jak recytował starszy kolega - ,,takich pierwszaków chętnie witamy'' i życzymy sukcesów i samych radosnych dni w naszej szkole.
Nad przebiegiem uroczystości czuwali:
A. Matyjasik, K. Kasak, P. Leszek, L. Dolewski oraz B. Ostaszewska