Wygraliśmy!!! Konkurs "Pracownia Kompetencji Cyfrowych"

Galeria zdjęć

Warto się angażować i pracować do końca!!
Pamiętacie konkurs, w którym braliśmy udział w czerwcu zeszłego roku – tuż przed wakacjami?

Uczestnicy mogli startować w trzech kategoriach wiekowych, a dla każdej z grup było przygotowane inne zadanie. Wspólnym motywem było zrealizowanie wskazanego kursu e-learningowego dotyczącego bezpieczeństwa w sieci.

Zadaniem grupy wiekowej klas 4-6 było również przygotowanie pracy konkursowej: plakatu z hasłem promocyjnym, dotyczącego zasad właściwego zachowania w sieci (netykiety) oraz sposobów reagowania na trudne sytuacje online (np. hejt, agresja ze strony innych użytkowników).

UDAŁO SIĘ !! Jesteśmy na liście laureatów!!!

https://ose.gov.pl/pkc

 

Do naszej szkoły już dotarł interaktywny monitor, a dostaniemy jeszcze 16 laptopów wraz z mobilną szafą, zapewniającą możliwość przechowywania oraz zasilania przedmiotowych laptopów. Każdy zestaw będzie uzupełniony o oprogramowanie umożliwiające zarządzanie przez nauczyciela pracami prowadzonymi przez uczniów.
Ogromne podziękowania dla uczniów klasy 4,5,6, które w wzeszłym roku z tak wielkim zaangażowaniem uczestniczyły w projekcie.

 

Konkurs „Pracownia Kompetencji Cyfrowych” został współfinansowany ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Jego organizatorem był Państwowy Instytut Badawczy NASK operator Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) wraz z Ministerstwem Cyfryzacji.

Odpowiedzialni za projekt:


Edyta Portjanko
Dominika Prabucka,
Leszek Dolewski.