Najlepsi z najlepszych

W czwartek, 23 marca ,odbyło się niezwykłe wydarzenie w naszej szkole.
Apel,podczas którego dyrektor pani Grażyna Stolarska ,przedstawiła wyniki wojewódzkich konkursów kuratoryjnych oraz pozostałych,które odbyly sie w ostatnim czasie z udziałem uczniów SP3 Iława .
Oto one:
Konkursy kuratoryjne:
1. Informatyka:
- Pachniewski Franciszek – laureat
- Kulesza Mikołaj – finalista
Opiekun – Edyta Portjanko
2. Matematyka:
- Pachniewski Franciszek – finalista
Opiekun – Marek Słupski
3. Język angielski:
- Pachniewski Franciszek – laureat
Opiekun – Hanna Nowicka
- Chojecka Julia – finalistka
Opiekun – Sławomira Piątkowska
-Izabela Szraga-finalistka
Opiekun -Ewa Szczypska
4. Język niemiecki:
- Wojewoda Liliana – laureat
Opiekun – Wioletta Marszałek
5. Biologia:
- Ołdak Aleksandra – laureat
Opiekun – Justyna Dobrzańska Migdał
6. Geografia:
- Ołdak Aleksandra – laureat
Opiekun – Jadwiga Maślana
Uczennice, które zakwalifikowały się do II etapu Olimpiady Cambridge Challenge 2023:
1. Chojecka Julia – VIII B opiekun – Sławomira Piątkowska
2. Szraga Izabela – VIII C opiekun – Ewa Szczypska
Olimpiada odbędzie się 5 kwietnia 2023 r. w Międzynarodowym Liceum Regent College w Elblągu.
Uczniowie, którzy zakwalifikowali się do Finału Międzywojewódzkiego Konkursu Wiedzy Przyrodniczo Ekologicznej „Drzewo nie umiera nigdy”:
1. Ołdak Aleksandra
2. Oldak Alicja
3. Maciejko Alicja
4. Wrzosek Michał
Opiekun – Jolanta Dumkiewicz
Finał odbędzie się 18 maja br.
Bardzo gratulujemy wszystkim wymienionym uczniom i ich nauczycielom.
Tegoroczny sukces tym bardziej cieszy,że liczba laureatów i  finalistów jest imponująca.
Chcemy podkreślić wyraźnie,że za sukcesem naszych uczniów stoją przede wszystkim oni sami,że swoją pracowitością, systematycznością i talentem.
Wspierają nauczyciele,często pasjonaci swojej profesjì.
Ale w większości przypadków nie byłoby sukcesu ucznia bez wsparcia rodziców, opiekunów i innych bliskich osób.Za co dziękujemy.
To Państwo doskonale rozumiecie,że wiedza jest wartością.
A sukces ucznia dodaje mu skrzydeł,dzięki którym może wzbić się jeszcze wyżej!
Poniżej fotorelacja z dzisiejszego apelu
(Nieobecne na zdjęciach pani Jadwiga Maślana i pani Ewa Szczypska oraz pani Jolanta Dumkiewicz)