XVII Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada o św. Maksymilianie Maria Kolbe

 

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XVII OGÓLNOPOLSKIEJ FRANCISZKAŃSKIEJ OLIMPIADZIE O ŚWIĘTYM MAKSYMILIANIE MARIA KOLBE. Celem olimpiady jest przybliżenie dzieciom postaci św. Maksymiliana Marii Kolbego; wyzwalanie i kształcenie pragnienia poznania Pisma Świętego; odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów. Organizator poda wyniki w późniejszym terminie. Koordynatorem konkursu jest katechetka Monika Krzywkowska.

Zdjęcia prac uczniów