Podsumowanie XII Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia

Fotorelacja

 

W pierwszy piątek października już po raz szósty w naszej szkole odbyły się obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. Celem akcji jest zachęcanie do przypominania tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób.

W ramach XII ŚDTM odbyły się dwa konkursy:

Pierwszy to matematyczno-plastyczny pn. „Kolorowa tabliczka mnożenia”. Konkurs podzielony był na kategorie wiekowe. I tak wśród klas:

- III – pierwsze miejsce zajął: Marcel Sdun IIIa;

- IV – pierwsze miejsce zajęła: Alicja Ołdak z klasy IVc;

- V – pierwsze miejsce zajął: Natan Nedzelskyi Vc;

- VI – pierwsze miejsce zajął: Dawid Drożdżyński VIa;

Wyróżnienie otrzymali: Hubert Cieśliński IIIb; Michalina Chyżyńska III c; Regina Masalitina IIIc; Franciszek Grzywacz IVb;

Drugi dotyczył najciekawszej rymowanki o tabliczce mnożenia pn. „Rymowana tabliczka mnożenia”. Organizatorzy wyłonili laureatów: Maja Bigda IIc; Maja Kowalewska IIIc; Wiwiana Listkowska IVc; Zofia Stanowicka IVb; Maja Cieciuch VIIa; Natalia Kowalewska VIc; Weronika Danielewska VIIIb; Lena Kaźmierczak VIIId.

Wyróżnienie otrzymali:  Gabrysia Wojenkowska IIc; Aurelia Grzelka Vb; Weronika Fafińska VIIa; Vivienne Jarzębowska VIIb.

W tygodniu poprzedzającym obchody wychowawcy klas III wyłonili mistrzów tabliczki mnożenia:

- w klasie IIIa: Szymon Pachniewski;

- w klasie IIIb: Marcel Lembowicz;

- w klasie IIIc: Lena Kamińska;

- w klasie IIId: Kacper Siemiątkowski.

Natomiast wśród uczniów klas IV nauczyciele matematyki wyłonili ekspertów tabliczki mnożenia:

- w klasie IVa: Sebastian Banacki;

- w klasie IVb: Klaudia Strzelecka;

- w klasie IVc: Alicja Ołdak.

W dniu obchodów tradycją stało się to, że pani dyrektor Grażyna Stolarska jako pierwsza przystąpiła do egzaminu z tabliczki mnożenia i w ten sposób otworzyła uroczyście wydarzenie. Następnie uczniowie klas IV zmierzyli swoje siły w turnieju w „Zbijaka”. Podczas rywalizacji uczestnicy wykazali się refleksem i sprawnością fizyczną, a przy tym popisywali się znajomością tabliczki mnożenia. Nauczyciele wychowania fizycznego czuwali nad rozgrywkami turniejowymi, natomiast koordynatorzy nad poprawnością odpowiedzi. Emocji nie brakowało, współzawodnictwo o punkty podnosiło tylko temperaturę turnieju. W zaciętej walce pierwsze miejsce zajęła klasa IVb, drugie IVa, natomiast trzecie miejsce zajęła klasa IVc.

Uczniowie klas III tego dnia sprawdzali się w grach z tabliczką mnożenia „Królowa skakanek” oraz „Krzyżak/Memory”. Wśród uczniów klas V odbył się konkurs „Jeden z dziesięciu”, który wygrała Aniela Zielińska z klasy Va. Wśród uczniów klas VI odbył się konkurs łamigłówek z tabliczką mnożenia, tu pierwsze miejsce zajął Piotr Nadwodny z klasy VIb. W świetlicy szkolnej organizowano ciekawe gry i zabawy z tabliczką mnożenia.

Podczas przerw w wyznaczonych strefach chętni uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy obsługi byli egzaminowani. W nagrodę za zdany egzamin dostawali odznakę-naklejkę.

Nauka poprzez zabawę przynosi najlepsze efekty, ŚDTM najlepiej wpisuje się w tę koncepcję.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom:)

Koordynatorzy:

Katarzyna Górska

Aneta Dziopa