XII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

 

W piątek 07.10.2022r. w naszej szkole odbędzie się "XII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia".

A już teraz zapraszamy uczniów do udziału w konkursach:

 

I Konkurs na najciekawszą rymowankę o tabliczce mnożenia: Rymowana tabliczka mnożenia”

 

Cele konkursu:

- rozwijanie twórczego myślenia

- rozbudzanie wyobraźni i kreatywności

- zachęcanie do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia

Regulamin:

  1. Konkurs skierowany jest do wszystkich zainteresowanych uczniów.

  2. Uczestnicy konkursu mają za zadanie ułożyć kilka rymów o tabliczce mnożenia.

  3. W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace autorskie (ułożone samodzielnie przez uczestników konkursu), dotąd niepublikowane w Internecie, w książkach i czasopismach, nienagradzane w innych konkursach.

  4. Prace należy przesyłać przez Librus do p. Mariusza Olęckiego.

  5. Praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem oraz klasą.

  6. Jury, oceniając pracę, będzie brało pod uwagę oryginalność, pomysłowość, zgodność pracy z tematem oraz samodzielność. Prace prosimy wysyłać do 6 października włącznie.

II Konkurs matematyczno- plastyczny. Kolorowa tabliczka mnożenia" 

 

Cele konkursu:

- rozwijanie wyobraźni, uzdolnień plastycznych i inspirowanie do twórczej aktywności uczniów

- zachęcanie do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia

- doskonalenie warsztatu plastycznego

- prezentacja możliwości twórczych dzieci 

Regulamin:

  1. Konkurs skierowany do uczniów klas III-VI i podzielony jest na kategorie wiekowe:

- uczniowie kl. III

- uczniowie kl. IV

- uczniowie kl. V

- uczniowie kl. VI

  1. Prace zgłoszone do konkursu powinny zostać wykonane:

- na kartce formatu A3 lub A4;

plakat powinien zawierać tabelkę tabliczki mnożenia, hasło promujące tabliczkę oraz symbol Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia: SOWĘ;

- wykonany w dowolnej technice i z różnych materiałów (z zastrzeżeniem wykorzystania gotowych elementów oraz techniki komputerowej); 

- praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem oraz klasą.

3. Uczniowie klas III oddają swoje prace wychowawcom, natomiast klasy IV-VI nauczycielom matematyki; 

4. Jury, oceniając pracę, będzie brało pod uwagę estetykę wykonania, oryginalność i pomysłowość, zgodność pracy z tematem oraz samodzielność wykonania.

Prace prosimy przynosić do 6 października włącznie.

 

Koordynatorzy:

Aneta Dziopa

Katarzyna Górska