Konkurs matematyczno-plastyczny

KONKURS MATEMATYCZNO-PLASTYCZNY

Kolorowa tabliczka mnożenia”

Cele konkursu:

 • rozwijanie wyobraźni, uzdolnień plastycznych i inspirowanie do twórczej aktywności uczniów

 • zachęcanie do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia

 • doskonalenie warsztatu plastycznego

 • prezentacja możliwości twórczych dzieci

Regulamin:

 1. Konkurs skierowany do uczniów klas III-VI i podzielony jest na kategorie wiekowe:

- uczniowie kl. III

- uczniowie kl. IV

- uczniowie kl. V

- uczniowie kl. VI

 1. Prace zgłoszone do konkursu powinny zostać wykonane:

 • na kartce formatu A3 lub A4;

 • plakat powinien zawierać tabelkę tabliczki mnożenia, hasło promujące tabliczkę oraz symbol Dnia Tabliczki Mnożenia: SOWĘ;

 • wykonany w dowolnej technice i z różnych materiałów (z zastrzeżeniem wykorzystania gotowych elementów oraz techniki komputerowej);

 • uczniowie klas III oddają swoje prace wychowawcom, natomiast klasy IV-VI nauczycielom matematyki;

 • praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem oraz klasą;

 • jury, oceniając pracę, będzie brało pod uwagę estetykę wykonania, oryginalność i pomysłowość, zgodność pracy z tematem oraz samodzielność wykonania.

Prace prosimy przynosić do 27 września włącznie.

Koordynatorzy:

Katarzyna Górska

Aneta Dziopa